Αποτελέσματα
ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ(Cl-) Κωδ. Εξέτασης: 30

  Πρόγραμμα

Αυθημερόν

  Δείγμα - Σταθερότητα

0.5 ml  ορός.
Εξεταζόμενος νηστικός
Άμεση φυγοκέντριση και διαχωρισμός.

Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες.

  Τι επηρεάζει την εξέταση  
  Μέθοδος

ISE

  Τιμές Αναφοράς

Ενήλικες :

98  -  107  mmol/l

Νεογέννητα :

0 -  30 ημερών :98  -  113  mmol/l

  Γενικές Πληροφορίες  

<< Επιστροφή