Αποτελέσματα
ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΑΜΕΣΗ Κωδ. Εξέτασης: 12

  Πρόγραμμα

Αυθημερόν

  Δείγμα - Σταθερότητα

0.5 ml  ορός.

Εξεταζόμενος νηστικός.

Το ασκορβικό οξύ και η ριφαμπικίνη προκαλούν  ψευδώς υψηλές συγκεντρώσεις.

 Η φαινυλοβουταζόνη προκαλεί ψευδώς χαμηλές συγκεντρώσεις.

 Το δείγμα φυλάσσεται προστατευμένο από το φώς (π.χ. κάλυψη με αλουμινόχαρτο).

Αιμολυμένα ή λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα.

Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες.

  Τι επηρεάζει την εξέταση

Αιμολυμένα ή λιπαιμικά δείγματα ακατάλληλα.
Το ασκορβικό οξύ και η ριφαμπικίνη προκαλούν ψευδώς υψηλές συγκεντρώσεις.
Η φαινυλοβουταζόνη προκαλεί ψευδώς χαμηλές συγκεντρώσεις.
Το δείγμα φυλάσσεται προστατευμένο από το φώς (π.χ. κάλυψη με αλουμινόχαρτο).

  Μέθοδος

Χρωματομετρική 

  Τιμές Αναφοράς

0.0  -  0.5  mg/dl

  Γενικές Πληροφορίες  

<< Επιστροφή