Αποτελέσματα
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ Κωδ. Εξέτασης: 3

  Πρόγραμμα

Αυθημερόν

  Δείγμα - Σταθερότητα

0.5 ml  ορός ή πλάσμα (EDTA).Μετά από 12ωρη νηστεία.

Αποφυγή αλκοόλ για 3 ημέρες. Αιμολυμένα  δείγματα ακατάλληλα.

Στους 15-25 °C  7 ημέρες ή στους 2-8 °C  7 ημέρες

ή στους  -20 °C  3 μήνες

  Τι επηρεάζει την εξέταση

Τα ανδρογόνα ,τα αντισυλληπτικά,τα διουριτικά ,το αλκοόλ δίνουν ψευδώς υψηλές τιμές.  Η ασπαραγινάση,η κλονιδίνη, η θυροξίνη δίνουν ψευδώς χαμηλές τιμές χοληστερόλης.

  Μέθοδος

Ενζυμική – Χρωματομετρική

  Τιμές Αναφοράς

Ενήλικες :

Φυσιολογικό  :   < 200  mg/dl
Οριακά υψηλό:  200  -  240  mg/dl
Υψηλό           :         > 240  mg/dl

Παιδιά :

Φυσιολογικό  :   < 170 mg/dl
Οριακά υψηλό : 170 - 199 mg/dl
Υψηλό           :       ≥ 200mg/dl

 

  Γενικές Πληροφορίες

Αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο αθηροσκλήρυνσης και στεφανιαίας νόσου.

 


<< Επιστροφή