Αποτελέσματα
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ - LDL Κωδ. Εξέτασης: 23

  Πρόγραμμα

Αυθημερόν

  Δείγμα - Σταθερότητα

0.5 ml  ορός.
Μετά από 12ωρη νηστεία.
Αποφυγή αλκοόλ για 3 ημέρες.

Στους 2-8 0C έως 7 ημέρες. 

  Τι επηρεάζει την εξέταση  
  Μέθοδος

Ενζυμική – Χρωματομετρική
Έμμεσος προσδιορισμός

  Τιμές Αναφοράς

Άνδρες :                                          
Βέλτιστο            :       <  100  mg/dl         
Σχεδόν  βέλτιστο: 100  -  129  mg/dl     
Οριακά  υψηλό   : 130  -  159  mg/dl    
Υψηλό              :       >  160  mg/dl        
   

 Παιδιά :
<  18  ετών : <  120  mg/dl  

  Γενικές Πληροφορίες  

<< Επιστροφή