Αποτελέσματα
 
ΣΩΜΑΤΟΜΕΔΙΝΗ C (IGF-1) ( 3040 )
Περισσότερα >>
ΣΦΑΙΡΙΝΗ ΔΕΣΜΕΥΟΥΣΑ ΘΥΡΟΞΙΝΗ (TBG) ( 3024 )
Περισσότερα >>
ΣΙΔΗΡΟΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (TIBC)
Περισσότερα >>
ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΗ ( 3066 )
Περισσότερα >>
ΣΕΛΗΝΙΟ (Se) ( 86 )
Περισσότερα >>
ΣΦΑΙΡΙΝΗ ΔΕΣΜΕΥΟΥΣΑ ΦΥΛΕΤΙΚΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ (SHBG) ( 3028 )
Περισσότερα >>
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ C ΟΛΙΚΟ (CH50) ( 1003 )
Περισσότερα >>
ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe) ( 25 )
Περισσότερα >>
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ C4 ( 1002 )
Περισσότερα >>
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ C3 ( 1001 )
Περισσότερα >>
ΣΧΕΣΗ ΑΛΒΟΥΜΙΝΗΣ / ΣΦΑΙΡΙΝΕΣ ( 78 )
Περισσότερα >>
ΣΦΑΙΡΙΝΕΣ ΟΛΙΚΕΣ ( 47 )
Περισσότερα >>