Πιστοποίηση Ποιότητας - Εξωτερικός Ποιοτικός Έλεγχος

Εξωτερικός Ποιοτικός Έλεγχος

Ο Εξωτερικός Ποιοτικός Έλεγχος είναι παγκοσμίως ο μοναδικός αποδεκτός τρόπος επιβεβαίωσης των αποτελεσμάτων των κλινικών αναλύσεων. Αποτελείται από ορούς ανθρώπινης προέλευσης που δεν έχουν γνωστή τιμή και δοκιμάζονται από το εργαστήριο στην καθημερινή ρουτίνα. Οι τιμές των αποτελεσμάτων αποστέλλονται στο κέντρο επεξεργασίας δεδομένων του φορέα που ο καθένας έχει επιλέξει για τον ποιοτικό έλεγχο και μας απαντούν για την επιβεβαίωση ή όχι της ορθής διενέργειας της ανάλυσης ή των αναλύσεων τις οποίες  συμμετέχουμε. Ο έλεγχος αυτός και τα πορίσματα του μας οδηγούν σε σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων μας.
Ο Εξωτερικός Ποιοτικός Έλεγχος μας δίνει την δυνατότητα ελέγχου ως προς την εξειδίκευση, την ακρίβεια, την ευαισθησία και επαναληψιμότητα των μεθόδων ανάλυσης που χρησιμοποιούμε καθημερινά στο εργαστήριο με αποτέλεσμα την αναβάθμιση της δουλείας μας και τέλος παραλαμβάνουμε ένα πιστοποιητικό ορθής και ποιοτικής λειτουργίας του εργαστηρίου μας.